ΜΕΛΗ ΔΣ ΣΕΜΟΔ

  • Πρόεδρος Σαμουελιάν Νάντια

  • Γενικός Γραμματέας Καραγεωργόπουλος Νίκος

  • Ταμίας Χρηστίδου Χρηστίνα

  • Αντιπρόεδρος Βουμβουράκη Ευαγγελία

  • Μέλος Φρεσκάκης Δημήτρης

  • Μέλος Ψαλλίδας Δημήτρης

  • Μέλος Σταυροπούλου Πόπη

  • Μέλος Καραμήτσος Στέλιος

  • Μέλος Βαρλάμη Ελένη