ΜΕΛΗ ΔΣ ΣΕΜΟΔ

  • Πρόεδρος Νικος Καραγεωργόπουλος
  • Γενικός Γραμματέας Δημητρης Ψαλλιδας
  • Ταμίας Χρηστίδου Χρηστίνα

  • Αντιπρόεδρος Κατερίνα Τσαμουρη
  • Μέλος Μίλτος Θεοδωρόπουλος
  • Μέλος Ανδρέας Καραπάνος
  • Μέλος Δημήτρης Νασιγκόγκος
  • Μέλος Στέλιος Καραμήτσος

  • Μέλος Πόπη Σταυροπούλου