Αγαπητές/οι Συνάδελφοι,
 
Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΜΟΔ, προκειμένου να ενισχύσει τ΄αποθέματα της Τράπεζας Αίματος που τηρεί στο Γ. Ν. «Ευαγγελισμός»,
 
καλεί σε εθελοντική αιμοδοσίατην Πέμπτη 21  Δεκέμβρη 2023
  • Για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην Αθήνα θα γίνει αιμοληψία με κινητή μονάδα που θα βρίσκεται τη μέρα αυτή στο κτίριο της ΚΥ της ΜΟΔ, από ώρα 9:00 πμ έως 2:00 μμ.
  • Οι συνάδελφοι που εργάζονται στην περιφέρεια καλούνται να πάνε την ίδια μέρα στα κατά τόπους Δημόσια Νοσοκομεία, ζητώντας οι μονάδες αίματος να πιστωθούν στην Τράπεζα Αίματος του ΣΕΜΟΔ (Αρθμ. Μητρώου 13303), που τηρείται στο Γ. Ν. «Ευαγγελισμός».
Υπενθυμίζουμε ότι η Τράπεζα Αίματος του ΣΕΜΟΔ υποστηρίζει εμάς και τις οικογένειες μας
Δεδομένου ότι τα αποθέματα είναι εξαιρετικά περιορισμένα η συμμετοχή όλων μας είναι πολύ σημαντική
10 λεπτά από τον χρόνο μας μπορούν να αποβούν ευεργετικά
Σημειώνουμε ότι οι συνάδελφοι εθελοντές αιμοδότες, προσκομίζοντας κατάλληλη βεβαίωση στις υπηρεσίες τους, δικαιούνται 2ήμερη άδεια. Η πρώτη μέρα χρήσης συμπίπτει με την ημέρα αιμοδοσίας και η επόμενη εφόσον δεν είναι συνεχιζόμενη εντός 6μήνου.
Παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι συμμετάσχουν στην αιμοδοσία στην Περιφέρεια, να αποστείλουν – ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – μήνυμα προς το nkarageorgopoulos@mnec.gr (υπεύθυνος για την Τράπεζα Αίματος του Συλλόγου), γνωστοποιώντας ότι έδωσαν αίμα στο Δημόσιο Νοσοκομείο αναφοράς, ώστε να διευκολυνθεί ο άμεσος έλεγχος των αποθεμάτων της Τράπεζάς μας.
Συναδελφικά,
Νίκος Καραγεωργόπουλος
Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΜΟΔ