Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στο συγκεκριμένο ιστότοπο είναι διαθέσιμες ανάλογα τα δικαιώματα που έχει ο κάθε επισκέπτης:

  • ανώνυμος επισκέπτης
  • συνδεδεμένος απλός χρήστης (εγγεγραμένο μέλος συλλόγου)
  • υπεύθυνος παράταξης
  • διαχειριστής
  • κ.α.

Σύνδεση Εγγεγραμμένων Χρηστών

Τα εγγεγραμένα μέλη του συλλόγου μπορούν να συνδεθούν με όνομα χρήστη: τον 4ψήφιο ΑΜ αριθμό μητρώου τους ή το email με το οποίο είναι στη λίστα του ΣΕΜΟΔ. Στο σύστημα οι λογαριασμοί χρηστών είναι συσχετισμένοι με τα email των μελών όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στις λίστες αλληλογραφίας. Κατά συνέπεια, κάθε μέλος που έχει ενεργό λογαριασμό στο σύστημα (δλδ εγγεγραμμένο μέλος του συλλόγου)  μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ακόλουθο σύνδεσμο για να κάνει reset το συνθηματικό του: Reset Password και στη συνέχεια να συνδεθεί στο site του ΣΕΜΟΔ ως εγγεγραμένος χρήστης.
Το email επιβεβαίωσης που θα λάβετε για την ανάκτηση του συνθηματικού σας, ενδέχεται (αναλόγως των ρυθμίσεων της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας και στον υπολογιστή σας και στον εξυπηρετητή που χρησιμοποιείται) να καθυστερήσει μέχρι και 30 λεπτά ή/και να να παραληφθεί στην ενοχλητική σας αλληλογραφία.
Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να αρχικοποιήσετε το συνθηματικό σας, μπορείτε να κάνετε αίτημα στέλνοντας email στο admin@semou.gr με αποστολέα το λογαριασμό mail με το οποίο συμπεριλαμβάνεσται στη λίστα με τα email του συλλόγου.
 
Ο αριθμός μητρώου (ΑΜ) και το επίθετο είναι σταθερά για κάθε εγγεγραμμένο χρήστη. Τα υπόλοιπα στοιχεία όπως email, υπηρεσία κ.α. μπορεί να τα αλλάξει.

Διαχείριση Προφίλ

Ένας συνδεδεμένος απλός χρήστης (μέλος του συλλόγου)
  • στην επιλογή My Account (Dashboard) μπορεί να δει τα εξάμηνα για τα οποία έχει πληρώσει και τo αν είναι Ταμειακά Τακτοποιημένος (ΤΤ) σύμφωνα με την τρέχουσα ημερομηνία.
  • Στην ενότητα Orders μπορεί να δει τον τρόπο με τον οποίο έγινε η εισαγωγή στο σύστημα των παλαιοτέρων συνδρομών του.
    Επισημαίνεται πως στην αρχική μαζική εισαγωγή των πληρωμένων συνδρομών, αυτές προστέθηκαν στο σύστημα με μηδενική τιμή διότι το μόνο που μας ενδιαφέρει από τη δημιουργία του ιστότοπου και στο μέλλον ήταν να έχουμε ιστορικά δεδομένα για τις συνδρομές των μελών και φυσικά να μπορεί το σύστημα να χαρακτηρίζει τα μέλη του ως ταμειακά τακτοποιημένα ή όχι. Οι σχετικά πρόσφατες πληρωμές συνδρομών έχουν προστεθεί στο σύστημα με την πραγματική χρηματική αξία.
  • Στην ενότητα Account details μπορεί να δει και να αλλάξει προσωπικές του πληροφορίες.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΑΓΟΡΑ)

Όσο διαρκεί η 1η φάση της πιλοτικής λειτουργίας του site, οι μηχανισμοί αγοράς συνδρομής μέσω του site είναι απενεργοποιημένοι.