Αλλαγή email, τηλ. επικοινωνίας κλπ

Οι εγγεγραμένοι χρήστες, μπορούν από την ενότητα “My Account” -> “Account details” να αλλάξουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείoυ τους.

Αλλαγή υπηρεσίας

Οι εγγεγραμένοι χρήστες, μπορούν από την ενότητα “My Account” -> “Account details” να αλλάξουν την υπηρεσία στην οποία υπάγονται, αρκεί αυτή να προϋπάρχει στο σύστημα.

Αν η νέα υπηρεσία του μέλους φαίνεται να μην εμφανίζεται στις λεπτομέρειες του μέλους (στο προφίλ του), στο αντίστοιχο μενού:

τότε χρειάζεται να ενημερωθεί ο διαχειριστής με τα στοιχεία της υπηρεσίας με αποστολή email

Πρόβλημα εμφάνισης περιεχομένου σε browser: Microsoft Edge

Σε περίπτωση που αντί να εμφανιστεί το περιεχόμενο, εμφανιστεί μήνυμα που αναφέρε πως το λογισμικό Windows defender (smartscreen) απέκλεισε μη ασφαλές περιεχόμενο, απλά απενεργοποιήστε το defender smartscreen στον υπολογιστή σας με τις οδηγίες που φαίνονται εδώ.

Πως μπορώ να ανανεώσω συνδρομή

Μπορείτε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας από την ενότητα “ΣΥΝΔΡΟΜΗ” μόνο για το επόμενο εξάμηνο, επιλέγοντας τρόπο πληρωμής “ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ”. Στη συνέχεια αφού ελεγχθεί η κατάθεσή σας θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης της συνδρομής σας.

Η συνδρομή που επιλέγω να αγοράσω/πληρώσω ΔΕΝ έχει επιλογή: Add to cart (Προσθήκη στο καλάθι)

Κάθε συνδεδεμένο μέλος μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρονικά την αγορά μόνο της επόμενης συνδρομής από την πλέον πρόσφατη για την οποία έχει ήδη πληρώσει. Ο  λόγος ύπαρξης του συγκεκριμένου περιορισμού είναι η αποφυγή λανθασμένης εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα κι η εκ των υστέρων αντιμετώπισή τους, με δεδομένο πως οι συνδρομές είναι σειριακές.

Μήνυμα: ✗ ΔΕΝ Έχει δικαίωμα ψήφου. Ταμειακά ΜΗ Τακτοποιημένος.

Ταμειακά ΜΗ Τακτοποιημένο είναι ένα εγγεγραμένο μέλος του συλλόγου όταν δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του για το προηγούμενο εξάμηνο από την τρέχουσα ημερομηνία.

Π.χ. Το Σεπτέμβριο του 2020 είναι ΜΗ Ταμειακά Τακτοποιημένα τα εγγεγραμμένα μέλη που δεν έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους για το Α’ εξάμηνο του 2020.