Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του προέδρου του ΣΕΜΟΔ κ. Νίκου Καραγεωργόπουλου στην παρουσίαση των Π.Π.2021 – 2027 στη Λάρισα (14/10/2022) κάνοντα κλικ στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: Παρέμβαση Προέδρου ΣΕΜΟΔ (Λάρισα 14/10/2022)